SkyNav Logo Services

Pengurusan Organisasi

Kecekapan dan semangat organisasi adalah asas untuk keuntungan dan kejayaan jangka panjang. SkyNav akan menasihati organisasi anda mengenai bidang kritikal yang mempengaruhi pengurusan organisasi.

Dari penilaian struktur organisasi anda secara keseluruhan, hingga perubahan Implementasi SkyNav dapat membantu organisasi anda mencapai produktiviti maksimum. Selain itu, kaedah pengurusan proses dan penglibatan kakitangan membuat proses ramping yang berfokuskan pada hasil, dan pemeriksaan dan audit dalaman yang berterusan memastikan sistem tetap berfungsi dalam jangka masa panjang.

Pengurusan Organisasi

SkyNav Logo Services

Kecekapan dan semangat organisasi adalah asas untuk keuntungan dan kejayaan jangka panjang. SkyNav akan menasihati organisasi anda mengenai bidang kritikal yang mempengaruhi pengurusan organisasi.

Dari penilaian struktur organisasi anda secara keseluruhan, hingga perubahan Implementasi SkyNav dapat membantu organisasi anda mencapai produktiviti maksimum. Selain itu, kaedah pengurusan proses dan penglibatan kakitangan membuat proses ramping yang berfokuskan pada hasil, dan pemeriksaan dan audit dalaman yang berterusan memastikan sistem tetap berfungsi dalam jangka masa panjang.

Models representing organisational structure

Struktur Organisasi

Dengan pengalaman dari birokrasi kerajaan dan tentera hingga ke struktur perniagaan kecil, SkyNav memberi nasihat mengenai struktur organisasi anda. Ini termasuk di mana kecekapan dapat diperoleh tanpa membebanka kerja bidang lain. Selalunya, penyusunan semula organisasi mengakibatkan pengalihan beban kerja dan tanggungjawab kepada kakitangan operasi. Pendekatan ini dihindari oleh SkyNav kerana ia menghasilkan pengurangan biaya, tetapi secara keseluruhan menurunkan kecekapan dan semangat pekerja.

Pasukan SkyNav berfokus pada hasil sebenar organisasi anda dan akan bekerjasama dengan anda untuk hasil yang terbaik.

Implementasi Perubahan

Struktur, proses dan prosedur perniagaan membenarkan konsistensi, tetapi sebuah organisasi itu pasti memerlukan fleksibiliti. Anda harus responsif terhadap perubahan, disebabkan keperluan dalaman dan luaran. Sebuah organisasi tidak boleh dibatasi oleh kebijakannya sendiri, kerana pasukan yang responsif terhadap perubahan adalah pasukan yang juga pasti akan responsif sekiranya berlaku krisis.

SkyNav membantu anda mengemas kini dokumentasi dan bekerjasama dengan kakitangan anda untuk mengembangkan proses pengurusan perubahan untuk kepentingan organisasi anda yang berterusan.

Staff during Change Implementation meeting
Team discussing options during process management meeting

Pengurusan proses

Reka bentuk dan kuantiti proses organisasi mempunyai kesan yang signifikan terhadap keberkesanan dan keselamatan organisasi anda.

Pasukan SkyNav telah mengalami pelbagai persekitaran berdasarkan proses, baik dan buruk. SkyNav akan memastikan keperluan anda dipenuhi dengan selamat tanpa proses birokrasi yang berlebihan. Selain itu, penyertaan kebolehlacakan ke hadapan dan ke belakang memastikan proses dan prosedur anda tetap relevan dan konsisten.

Penglibatan & Kakitangan

Inti organisasi mana pun adalah pekerja-pekerjanya. Penglibatan pekerja sangat penting untuk kejayaan organisasi anda. Kapasiti operasi, kecekapan, dan keselamatan secara tidak langsung, berkaitan dengan penglibatan dan kesejahteraan pekerja.

Kakitangan dengan penglibatan yang tinggi lebih produktif dan percaya pada kejayaan organisasi anda.

SkyNav bekerjasama dengan anda untuk meninjau pekerja, menentukan aspek yang perlu diperbaiki, dan berusaha untuk meningkatkan tahap penglibatan. Ini akan memastikan pasukan anda mencapai yang terbaik dari semua sumber yang ada.

Staff engagement through conversation
Team member providing information during internal audit

Pemeriksaan dan Audit Dalaman

Pemeriksaan dan audit dalaman memberi anda gelung maklum balas penilaian diri di dalam gelung maklum balas audit luaran. Fungsi kritikal ini mengekalkan persekitaran operasi yang selamat yang mematuhi proses anda yang cekap dan efisien.

Mengikuti analisa proses SkyNav, program pemeriksaan dan pengauditan dalaman memastikan organisasi anda terus menggunakan sistem yang disemak semula. Selepas itu, sistem anda tetap berjalan pada tahap yang paling selamat dan cekap.

Models representing organisational structure

Struktur Organisasi

Dengan pengalaman dari birokrasi kerajaan dan tentera hingga ke struktur perniagaan kecil, SkyNav memberi nasihat mengenai struktur organisasi anda. Ini termasuk di mana kecekapan dapat diperoleh tanpa membebanka kerja bidang lain. Selalunya, penyusunan semula organisasi mengakibatkan pengalihan beban kerja dan tanggungjawab kepada kakitangan operasi. Pendekatan ini dihindari oleh SkyNav kerana ia menghasilkan pengurangan biaya, tetapi secara keseluruhan menurunkan kecekapan dan semangat pekerja.

Pasukan SkyNav berfokus pada hasil sebenar organisasi anda dan akan bekerjasama dengan anda untuk hasil yang terbaik.

Staff during Change Implementation meeting

Implementasi Perubahan

Struktur, proses dan prosedur perniagaan membenarkan konsistensi, tetapi sebuah organisasi itu pasti memerlukan fleksibiliti. Anda harus responsif terhadap perubahan, disebabkan keperluan dalaman dan luaran. Sebuah organisasi tidak boleh dibatasi oleh kebijakannya sendiri, kerana pasukan yang responsif terhadap perubahan adalah pasukan yang juga pasti akan responsif sekiranya berlaku krisis.

SkyNav membantu anda mengemas kini dokumentasi dan bekerjasama dengan kakitangan anda untuk mengembangkan proses pengurusan perubahan untuk kepentingan organisasi anda yang berterusan.

Team discussing options during process management meeting

Pengurusan proses

Reka bentuk dan kuantiti proses organisasi mempunyai kesan yang signifikan terhadap keberkesanan dan keselamatan organisasi anda.

Pasukan SkyNav telah mengalami pelbagai persekitaran berdasarkan proses, baik dan buruk. SkyNav akan memastikan keperluan anda dipenuhi dengan selamat tanpa proses birokrasi yang berlebihan. Selain itu, penyertaan kebolehlacakan ke hadapan dan ke belakang memastikan proses dan prosedur anda tetap relevan dan konsisten.

Staff engagement through conversation

Penglibatan & Kakitangan

Inti organisasi mana pun adalah pekerja-pekerjanya. Penglibatan pekerja sangat penting untuk kejayaan organisasi anda. Kapasiti operasi, kecekapan, dan keselamatan secara tidak langsung, berkaitan dengan penglibatan dan kesejahteraan pekerja.

Kakitangan dengan penglibatan yang tinggi lebih produktif dan percaya pada kejayaan organisasi anda.

SkyNav bekerjasama dengan anda untuk meninjau pekerja, menentukan aspek yang perlu diperbaiki, dan berusaha untuk meningkatkan tahap penglibatan. Ini akan memastikan pasukan anda mencapai yang terbaik dari semua sumber yang ada.

Team member providing information during internal audit

Pemeriksaan dan Audit Dalaman

Pemeriksaan dan audit dalaman memberi anda gelung maklum balas penilaian diri di dalam gelung maklum balas audit luaran. Fungsi kritikal ini mengekalkan persekitaran operasi yang selamat yang mematuhi proses anda yang cekap dan berkesan.

Mengikuti analisa proses SkyNav, program pemeriksaan dan pengauditan dalaman memastikan organisasi anda terus menggunakan sistem yang disemak semula. Selepas itu, sistem anda tetap berjalan pada tahap yang paling selamat dan cekap.

Aviation City, Dubai World Central,
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 58 548 3759