SkyNav Logo Services

Kebertahanan Operasi

Penerbangan adalah bentuk pengangkutan yang paling selamat, sebahagian besarnya disebabkan ketahanan yang dirancang dalam sistem. Segala-galanya dalam penerbangan merancang untuk kegagalan, dan kemudian pemulihan dan ketahanan dirancang berdasarkan teori ini.

Melalui promosi pelaporan positif dan budaya ‘adil’, SkyNav mendorong orang anda untuk mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki. Melalui pembelajaran dari kesilapan, SkyNav membantu anda terus memperbaiki sistem yang ada, bergerak terus ke persekitaran yang lebih selamat.

Kebertahanan Operasi

SkyNav Logo Services

Penerbangan adalah bentuk pengangkutan yang paling selamat, sebahagian besarnya disebabkan ketahanan yang dirancang dalam sistem. Segala-galanya dalam penerbangan merancang untuk kegagalan, dan kemudian pemulihan dan ketahanan dirancang berdasarkan teori ini.

Melalui promosi pelaporan positif dan budaya ‘adil’, SkyNav mendorong orang anda untuk mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki. Melalui pembelajaran dari kesilapan, SkyNav membantu anda terus memperbaiki sistem yang ada, bergerak terus ke persekitaran yang lebih selamat.

Aircraft passenger during COVID-19

Pemulihan COVID-19

2020 adalah tahun yang tidak pernah kita jangkakan. Penerbangan tidak pernah mengalami gangguan seperti ini yang menggegarkan industri kita.

SkyNav memahami tekanan yang dirasakan oleh semua anggota industri; syarikat penerbangan, ANSP, pengawal selia, juruterbang, jurutera, dan pengawal trafik udara. SkyNav membantu dalam pembangunan rancangan pemulihan yang akan memanfaatkan sumber lebihan yang ada dengan sebaik-baiknya. Memastikan bahawa kapasiti dikekalkan untuk pemulihan dalam waktu dekat, dan mengembangkan sistem tahan masa depan.

Perancangan Kakitangan

Tanpa kakitangan, organisasi hanyalah sekumpulan kertas kerja. Dalam penerbangan, keselamatan bergantung pada kepakaran operasi profesional penerbangan dalam organisasi anda. Kakitangan yang tidak mencukupi akan mengurangkan kapasiti, kecekapan, dan seterusnya akan memberi kesan negatif terhadap keselamatan.

Kakitangan operasi yang berkualiti adalah aset yang sangat penting bagi organisasi, dan mereka memerlukan masa untuk direkrut, dilatih, dan meningkatkan kemahiran. SkyNav membantu pengembangan perancangan tenaga kerja jangka panjang. Selanjutnya, kami akan memastikan kapasiti perkhidmatan optimum, sehingga personel direkrut dan tersedia untuk perkhidmatan operasi tepat pada waktunya.

CAir Traffic Controller training to ensure adequate manpower
De-icing of aircraft during

Perancangan Luar Jangka

Ketahanan dalam penerbangan didasarkan pada penurunan dan pemulihan. ICAO menghendaki setiap negeri untuk mengekalkan rancangan luar jangka dan ia adalah penting bahawa rancangan ini benar-benar dapat dilaksanakan.

Pelan luar jangka mesti merangkumi semua keadaan yang realistik dan memastikan keserasian dengan penyedia perkhidmatan yang berdekatan.

Pasukan SkyNav berpengalaman dalam reka bentuk, penghubung antarabangsa, dan penggunaan rancangan luar jangka operasi. Hasilnya adalah rangkaian dokumentasi yang berguna untuk anda dan bukannya halangan dalam krisis.

Strategi Masa Depan

Penyelesaian SkyNav menggabungkan konsep dan teknologi moden. Kami mengambil inspirasi dari amalan teknikal masa lalu dan yang ada dan mengembangkannya menjadi tafsiran yang cekap yang lebih sesuai untuk jangka masa panjang.

SkyNav dapat menyediakan organisasi anda untuk masa hadapan dengan tinjauan komprehensif mengenai amalan yang ada ditambah dengan visi danstrategijangka panjang. Setelah itu, SkyNav akan membantu anda beroperasi dengan lebih cekap, mempunyai unjuran jangka panjang yang lebih baik, dan memudahkan pembiayaan pelaburan.

Aircraft about to be pushed back
Effective operational procedures for loading of aircraft

Prosedur Operasi

Manual prosedur adalah asas operasi barisan hadapan. Prosedur yang tidak lengkap, membingungkan, atau bertentangan boleh menjadi bencana dan sekurang-kurangnya mengurangkan keberkesanan.

SkyNav memiliki pengalaman luas dalam menulis prosedur operasi di tahap kru penerbangan, ANSP, dan juga di tahap regulator. Kami mempunyai ahli pasukan yang telah menjadi ahli panel teknikal ICAO selama lebih dari satu dekad, menulis SARP, PANS dan bahan panduan.

SkyNav dapat menyemak prosedur operasi anda untuk mematuhi ICAO SARP / PANS dan peraturan negara. Ini memastikan mereka mudah difahami dan dilaksanakan oleh pasukan operasi anda.

Aircraft passenger during COVID-19

Pemulihan COVID-19

2020 adalah tahun yang tidak pernah kita jangkakan. Penerbangan tidak pernah mengalami gangguan seperti ini yang menggegarkan industri kita.

SkyNav memahami tekanan yang dirasakan oleh semua anggota industri; syarikat penerbangan, ANSP, pengawal selia, juruterbang, jurutera, dan pengawal trafik udara. SkyNav membantu dalam pembangunan rancangan pemulihan yang akan memanfaatkan sumber lebihan yang ada dengan sebaik-baiknya. Memastikan bahawa kapasiti dikekalkan untuk pemulihan dalam waktu dekat, dan mengembangkan sistem tahan masa depan.

CAir Traffic Controller training to ensure adequate manpower

Perancangan Kakitangan

Tanpa kakitangan, organisasi hanyalah sekumpulan kertas kerja. Dalam penerbangan, keselamatan bergantung pada kepakaran operasi profesional penerbangan dalam organisasi anda. Kakitangan yang tidak mencukupi akan mengurangkan kapasiti, kecekapan, dan seterusnya akan memberi kesan negatif terhadap keselamatan.

Kakitangan operasi yang berkualiti adalah aset yang sangat penting bagi organisasi, dan mereka memerlukan masa untuk direkrut, dilatih, dan meningkatkan kemahiran. SkyNav membantu pengembangan perancangan tenaga kerja jangka panjang. Selanjutnya, kami akan memastikan kapasiti perkhidmatan optimum, sehingga personel direkrut dan tersedia untuk perkhidmatan operasi tepat pada waktunya.

De-icing of aircraft during

Perancangan Luar Jangka

Ketahanan dalam penerbangan didasarkan pada penurunan dan pemulihan. ICAO menghendaki setiap negeri untuk mengekalkan rancangan luar jangka dan ia adalah penting bahawa rancangan ini benar-benar dapat dilaksanakan.

Pelan luar jangka mesti merangkumi semua keadaan yang realistik dan memastikan keserasian dengan penyedia perkhidmatan yang berdekatan.

Pasukan SkyNav berpengalaman dalam reka bentuk, penghubung antarabangsa, dan penggunaan rancangan luar jangka operasi. Hasilnya adalah rangkaian dokumentasi yang berguna untuk anda dan bukannya halangan dalam krisis.

Aircraft about to be pushed back

Strategi Masa Depan

Penyelesaian SkyNav menggabungkan konsep dan teknologi moden. Kami mengambil inspirasi dari amalan teknikal masa lalu dan yang ada dan mengembangkannya menjadi tafsiran yang cekap yang lebih sesuai untuk jangka masa panjang.

SkyNav dapat menyediakan organisasi anda untuk masa hadapan dengan tinjauan komprehensif mengenai amalan yang ada ditambah dengan visi dan strategi jangka panjang. Setelah itu, SkyNav akan membantu anda beroperasi dengan lebih cekap, mempunyai unjuran jangka panjang yang lebih baik, dan memudahkan pembiayaan pelaburan.

Effective operational procedures for loading of aircraft

Prosedur Operasi

Manual prosedur adalah asas operasi barisan hadapan. Prosedur yang tidak lengkap, membingungkan, atau bertentangan boleh menjadi bencana dan sekurang-kurangnya mengurangkan keberkesanan.

SkyNav memiliki pengalaman luas dalam menulis prosedur operasi di tahap kru penerbangan, ANSP, dan juga di tahap regulator. Kami mempunyai ahli pasukan yang telah menjadi ahli panel teknikal ICAO selama lebih dari satu dekad, menulis SARP, PANS dan bahan panduan.

SkyNav dapat menyemak prosedur operasi anda untuk mematuhi ICAO SARP / PANS dan peraturan negara. Ini memastikan mereka mudah difahami dan dilaksanakan oleh pasukan operasi anda.

Aviation City, Dubai World Central,
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 58 548 3759