SkyNav safety logo

Pengurusan Keselamatan

Operasi selamat yang berterusan adalah ciri khas pengendali penerbangan yang dikehendaki. Pasukan SkyNav mempunyai pakar keselamatan yang mahir dari pelbagai peranan penerbangan. Kunci untuk pendekatan SkyNav terhadap Sistem Pengurusan Keselamatan (SMS) adalah melatih asasnya terlebih dahulu, kemudian membina dari asas itu ke seluruh organisasi anda. Sebagai contoh, sistem udara yang selamat hanya sekuat pasukan pengendali darat, atau mungkin penyelenggaraan landasan anda adalah pautan paling lemah. Analisis SMS SkyNav akan membantu mengembangkan laporan kejadian dan analisis bahaya yang berjaya, yang membawa kepada pengurangan risiko yang baik untuk organisasi anda. Selain itu, SkyNav dapat memberikan latihan untuk menyokong SMS anda, melakukan audit, dan memberikan perakuan untuk organisasi anda.

Keselamatan
Pengurus

SkyNav safety logo

Operasi selamat yang berterusan adalah ciri khas pengendali penerbangan yang dikehendaki. Pasukan SkyNav mempunyai pakar keselamatan yang mahir dari pelbagai peranan penerbangan. Kunci untuk pendekatan SkyNav terhadap Sistem Pengurusan Keselamatan (SMS) adalah melatih asasnya terlebih dahulu, kemudian membina dari asas itu ke seluruh organisasi anda. Sebagai contoh, sistem udara yang selamat hanya sekuat pasukan pengendali darat, atau mungkin penyelenggaraan landasan anda adalah pautan paling lemah. Analisis SMS SkyNav akan membantu mengembangkan laporan kejadian dan analisis bahaya yang berjaya, yang membawa kepada pengurangan risiko yang baik untuk organisasi anda. Selain itu, SkyNav dapat memberikan latihan untuk menyokong SMS anda, melakukan audit, dan memberikan perakuan untuk organisasi anda.

Aircraft Maintenance Worker and Engineer discussing safety

Sistem Pengurusan Keselamatan

Dengan pengalaman gabungan selama puluhan tahun dalam menguruskan SMS, SkyNav dapat menyemak dan menganalisis SMS anda. Selepas itu SkyNav dapat memberikan cadangan yang sesuai untuk meningkatkan SMS anda. Ini termasuk perubahan sistem, pergeseran budaya, dan tinjauan dasar.

Persekitaran yang mengembangkan budaya keselamatan generatif, di mana kakitangan merasa berkuasa untuk membawa ke hadapan bahaya untuk pembetulan, tidak dapat diremehkan. SkyNav akan membantu mengkaji penyiasatan keselamatan dan memberikan perspektif objektif pihak ketiga untuk membantu organisasi anda.

Pelaporan & Pemantauan Keselamatan

Melaporkan kejadian keselamatan dan memantau tren dalam organisasi anda sangat penting untuk sistem penerbangan yang selamat. SkyNav dapat membantu dengan kaedah pelaporan, penyelidikan, cadangan dan analisis faktor penyebab.

Pasukan SkyNav menganggap penyelesaian praktikal yang diselaraskan dengan budaya keselamatan generatif adalah penting. Khususnya, pemeliharaan budaya adil yang berfokuskan faktor manusia adalah asas.

Meeting to discuss safety related data analysis
Airfield operations manager monitoring safety

Pengenalpastian & Mitigasi Bahaya

Pengenalpastian bahaya mungkin proaktif atau reaktif. Pendekatan proaktif membolehkan pengenalan bahaya yang diberikan oleh kakitangan anda sebelum kejadian. Pengenalan bahaya reaktif pula mengikuti kejadian dan pelaporan keselamatan, oleh itu tidak diingini.

SkyNav dapat membantu dengan peralihan ke arah pelaporan proaktif, yang merupakan sikap yang penting dalam budaya keselamatan generatif. Secara bersamaan SkyNav dapat membantu dengan strategi pengurangan risiko untuk bahaya yang dikenal pasti yang penting untuk mendorong perubahan budaya. Ini penting kerana sebagai manusia, kita semua perlu melihat kemajuan untuk merasa diberdayakan untuk melaporkan bahaya.

Promosi, Kesedaran & Panduan Keselamatan

Perkembangan media untuk promosi, kesedaran dan bimbingan SMS anda dapat diberikan oleh SkyNav. Kami menyedari bahawa setiap organisasi mempunyai sifat unik yang akan membimbing bentuk komunikasi yang paling berkesan kepada pasukan anda.

Trend yang dikenal pasti melalui pelaporan dan pengenalpastian bahaya mesti disampaikan kepada pasukan anda dengan berkesan. Ini dapat dilakukan melalui pelbagai bentuk media, latihan, dan bahan sokongan.

Mentor providing safety guidance to team
SkyNav team member processing safety data for customer

Audit Pematuhan Dalaman & Persiapan Audit ICAO

Dengan pasukan juruaudit yang berpengalaman, SkyNav dapat melakukan audit pematuhan dalaman untuk mempromosikan peningkatan berterusan dalam organisasi anda.

Sebagai tambahan, kami mempunyai ruang lingkup untuk merangkumi elemen kritikal audit Program Audit Keselamatan Universal ICAO (USOAP). Oleh itu, kami dapat membantu anda dalam persiapan untuk peluang yang sangat penting ini.

Aircraft Maintenance Worker and Engineer discussing safety

Sistem Pengurusan Keselamatan

Dengan pengalaman gabungan selama puluhan tahun dalam menguruskan SMS, SkyNav dapat menyemak dan menganalisis SMS anda. Selepas itu SkyNav dapat memberikan cadangan yang sesuai untuk meningkatkan SMS anda. Ini termasuk perubahan sistem, pergeseran budaya, dan tinjauan dasar.

Persekitaran yang mengembangkan budaya keselamatan generatif, di mana kakitangan merasa berkuasa untuk membawa ke hadapan bahaya untuk pembetulan, tidak dapat diremehkan. SkyNav akan membantu mengkaji penyiasatan keselamatan dan memberikan perspektif objektif pihak ketiga untuk membantu organisasi anda.

Meeting to discuss safety related data analysis

Pelaporan & Pemantauan Keselamatan

Melaporkan kejadian keselamatan dan memantau tren dalam organisasi anda sangat penting untuk sistem penerbangan yang selamat. SkyNav dapat membantu dengan kaedah pelaporan, penyelidikan, cadangan dan analisis faktor penyebab.

Pasukan SkyNav menganggap penyelesaian praktikal yang diselaraskan dengan budaya keselamatan generatif adalah penting. Khususnya, pemeliharaan budaya adil yang berfokuskan faktor manusia adalah asas.

Airfield operations manager monitoring safety

Pengenalpastian & Mitigasi Bahaya

Pengenalpastian bahaya mungkin proaktif atau reaktif. Pendekatan proaktif membolehkan pengenalan bahaya yang diberikan oleh kakitangan anda sebelum kejadian. Pengenalan bahaya reaktif pula mengikuti kejadian dan pelaporan keselamatan, oleh itu tidak diingini.

SkyNav dapat membantu dengan peralihan ke arah pelaporan proaktif, yang merupakan sikap yang penting dalam budaya keselamatan generatif. Secara bersamaan SkyNav dapat membantu dengan strategi pengurangan risiko untuk bahaya yang dikenal pasti yang penting untuk mendorong perubahan budaya. Ini penting kerana sebagai manusia, kita semua perlu melihat kemajuan untuk merasa diberdayakan untuk melaporkan bahaya.

Mentor providing safety guidance to team

Promosi, Kesedaran & Panduan Keselamatan

Perkembangan media untuk promosi, kesedaran dan bimbingan SMS anda dapat diberikan oleh SkyNav. Kami menyedari bahawa setiap organisasi mempunyai sifat unik yang akan membimbing bentuk komunikasi yang paling berkesan kepada pasukan anda.

Trend yang dikenal pasti melalui pelaporan dan pengenalpastian bahaya mesti disampaikan kepada pasukan anda dengan berkesan. Ini dapat dilakukan melalui pelbagai bentuk media, latihan, dan bahan sokongan.

SkyNav team member processing safety data for customer

Audit Pematuhan Dalaman & Persiapan Audit ICAO

Dengan pasukan juruaudit yang berpengalaman, SkyNav dapat melakukan audit pematuhan dalaman untuk mempromosikan peningkatan berterusan dalam organisasi anda.

Sebagai tambahan, kami mempunyai ruang lingkup untuk merangkumi elemen kritikal audit Program Audit Keselamatan Universal ICAO (USOAP). Oleh itu, kami dapat membantu anda dalam persiapan untuk peluang yang sangat penting ini.

Aviation City, Dubai World Central,
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 58 548 3759